Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  trường Mẫu Giáo Hoa Hồng tích cực hưởng ứng  " Tuần lễ học tập suốt đời' năm 2020. Tập thể nhà trường cùng nhau thực hiện một số hoạt động thiết thực như thường xuyên đọc sách, trao dồi về chuyên môn nghiệp vụ.....

Toàn thể giáo viên trong nhà trường hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời - năm học 2020-2021