GV- NV lao động, vẽ, sơn lại hàng rào, lau bảng tên trường

Phụ huynh cùng tập thể giáo viên- nhân viên- BGH trường lao động làm sạch cảnh quang sân trường

            Ngày 12/9/2020, nhà trường tổ chức lao động, tổng vệ sinh tại các điểm trường. Tham gia lao động gồm  tất cả cán bộ- giáo viên- nhân viên cùng tất cả phụ huynh của trường lao động dọn vệ sinh, làm sạch sân trường tạo cảnh quang sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn.

            Nhờ sự nhiệt tình, hăng say làm việc của tất cả phụ huynh và toàn thể giáo viên- nhân viên trong nhà trường, công việc đã thành công rực rỡ.